Litleb Kraftverk
Stranda Ventilasjon AS leverte og monterte ventilasjonsrister, spjeld og vifter ved Litlebø Kraftverk i 2011.
Lakkerte Traforister
Til traforommet ble det levert lakkerte innstikksikre rister med filter.
To ristfelt ble levert som dobble dører med systemlås og panikkbeslag.

Referanser

Referanseliste kraftverk
Brosjyre kraftverk og trafostasjoner
Nyheter fra Stranda Ventilasjon

Kontakt oss

@post@stravent.no
T: 70 26 08 35