Sykkylven Trafostasjon
Her er hele veggen satt sammen av Innstillsikkre Traforister.
To av feltene er hengsla dørfelt for å komme seg inn i traforommet.

Referanser

Referanseliste kraftverk
Brosjyre kraftverk og trafostasjoner
Nyheter fra Stranda Ventilasjon

Kontakt oss

@post@stravent.no
T: 70 26 08 35