Urke Kraftverk
Urke Kraftverk
Ved bygging av Urke Kraftverk i 2008 ble det benyttet ytterveggsrister fra Stranda
Ventilasjon.
Skr Ventilasjonsrist
Vestland Ventilasjonsrist med skrå toppramme.

Referanser

Referanseliste kraftverk
Brosjyre kraftverk og trafostasjoner
Nyheter fra Stranda Ventilasjon

Kontakt oss

@post@stravent.no
T: 70 26 08 35