Filterrist
Filterrist for luftinntak

Risten er uten lammeller, og på innsiden av en ventilasjonsrist eller spjeld.
Leveres med filterduk eller filterposer.
Filterrist produktark
Filterrist FDV
Monteringsanvisning

Referanser

Referanseliste kraftverk
Brosjyre kraftverk og trafostasjoner
Nyheter fra Stranda Ventilasjon

Kontakt oss

@post@stravent.no
T: 70 26 08 35