Offshore Ventilasjonrist
Offshore Ventilasjonrist
Offshore ventilasjonsrist for luftinntak i ventilasjonsanlegg.
Offshore ventilasjonsrist er beregnet for værharde strøk og ekstreme påskjenninger. Risten separerer ut vann svært effektivt ved lufthastigheter opp mot 6 m/s. Brukes mest på båt.
Risten har vertikale (stående) lameller, de leder vannet til bunnen av risten. Bunnrammen har drenering til utsiden av risten.
Offshore ventilasjonsrist leveres også med varmekabel.
Offshore produktark
Offshore FDV
Monteringsbeskrivelsr
Offshore Ventilasjonrist
har spesielle lameller som har god dråpeseperator/dråpeutskiller av vannet i luften på en effektiv måte.
Offshore Ventilasjonsrist
med varmekabel

Referanser

Referanseliste kraftverk
Brosjyre kraftverk og trafostasjoner
Nyheter fra Stranda Ventilasjon

Kontakt oss

@post@stravent.no
T: 70 26 08 35