Traforist Innstikksikker
Traforist Innstikksikker

Innstikksikker Traforist for luftinntak og avkast i traforom.
Kan også brukes der en ikke ønsker innsyn gjennom risten.
Lamellene er selvdrenerende og leder vannet ut av risten.

Traforist produktark
Traforist FDV
Monteringsbeskrivelse
Traforist innstikksikker
Kan leveres med hengsler.

Referanser

Referanseliste kraftverk
Brosjyre kraftverk og trafostasjoner
Nyheter fra Stranda Ventilasjon

Kontakt oss

@post@stravent.no
T: 70 26 08 35