Vestland ventilasjonsrist
Vestland ventilasjonsrist

Vestland ventilasjonsrist for luftinntak og avkast.
Lamellene er selvdrenerende og leder vannet ut av risten.

Vestland produktark
Rund Vestland produktark
Vestland FDV
Monteringsbeskrivelse
Vestland Rund Ventilasjonsrist
Vestland ventilasjonrist produseres også i rund utførelse
Vestland Skrå Ventilasjonsrist
Vestland ventilasjonsrist kan produseres med ramme og lameller vinklet etter ønske.

Referanser

Referanseliste kraftverk
Brosjyre kraftverk og trafostasjoner
Nyheter fra Stranda Ventilasjon

Kontakt oss

@post@stravent.no
T: 70 26 08 35