Vindu Traforist innstikksikker
Vindu Traforist innstikksikker
Vindu traforist innstikksikker for luftinntak og avkast i traforom.
Risten er beregnet for montering i dør og vindusprofiler, og
den kan også brukes der en ikke ønsker innsyn gjennom risten.
Lamellene er selvdrenerende og leder vannet ut av risten.
Vindu trafo produktark
Vindu trafo FDV
Monteringsbeskrivelse

Referanser

Referanseliste kraftverk
Brosjyre kraftverk og trafostasjoner
Nyheter fra Stranda Ventilasjon

Kontakt oss

@post@stravent.no
T: 70 26 08 35