Vindu ventilasjonsrist
Vindu ventilasjonsrist
Vindu ventilasjonsrist for luftinntak og avkast.
Risten er tilpasset for montering i dør og vindusprofiler.
Lamellene er selvdrenerende og leder vannet ut av risten.
Vindu ventilasjonsrist produktark
Vindu ventilasjonsrist FDV
Monteringsbeskrivelse

Referanser

Referanseliste kraftverk
Brosjyre kraftverk og trafostasjoner
Nyheter fra Stranda Ventilasjon

Kontakt oss

@post@stravent.no
T: 70 26 08 35