Automatisk Spjeld
Automatisk Spjeld
Automatisk Spjeld for luftinntak og avkast
Luftstrømmen åpner lamellene automatisk av overtrykket, og lamellene lukker seg
automatisk når luftstrømmen avtar.

Lamellene er selvdrenerende og leder vannet ut av risten
Kan brukes som ventil
Automatisk spjeld produktark
Automatisk spjeld FDV
Atomatisk Spjeld åpent

Referanser

Referanseliste kraftverk
Brosjyre kraftverk og trafostasjoner
Nyheter fra Stranda Ventilasjon

Kontakt oss

@post@stravent.no
T: 70 26 08 35