Spjeld
Spjeld
Spjeld tetthetsklasse 3 for rektangulære kanaler og lysåpninger.
Spjeldet leveres med flens eller geideanslutning, og geidanslutningen passer til de fleste geidetyper på markedet.
Spjeldet kan leveres med spjeldmotor eller manuelt håntak.Dersom noe annet ikke er opplyst, leveres spjeldet med motorplate som standard.  
Spjeld Kl.3 FDV
Spjeld Kl. 3 produktark
Flens / Geideanslutning
Termisk isolerte lameller
Belimo spjeldmotor montert med motorplate

Referanser

Referanseliste kraftverk
Brosjyre kraftverk og trafostasjoner
Nyheter fra Stranda Ventilasjon

Kontakt oss

@post@stravent.no
T: 70 26 08 35